สินค้าและบริการ

เราจำหน่ายโปรแกรมบัญชี / วางระบบบัญชี / และให้คำปรึกษา ด้วยบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม

รายละเอียดการวางระบบบัญชี

ด้วยประสบการณ์งานบัญชีกว่า 20 ปี ทำให้เราสามารถออกแบบระบบงานบัญชี
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และสามารถเรียกรายงานวิเคราะห์ได้ทุกระบบ

รายละเอียด...

บริการหลังการขาย

เราติดตามและเอาใจใส่ลูกค้า โดยให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจและเต็มใจ ตั้งแต่แนะนำการใช้งานตลอดจนการตอบคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

รายละเอียด...