บริการหลังการขาย

เราติดตามและเอาใจใส่ลูกค้า โดยให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจและเต็มใจ ตั้งแต่แนะนำการใช้งานตลอดจนการตอบคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

บริการของเรา
  • วางระบบบัญชี
  • บริการให้คำปรึกษางานบัญชี 
  • แก้ไขแบบฟอร์มเอกสาร และรายงานต่างๆ